خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت مه پویا دارای گوهینامه کاربردعلامت استاندارد وایزو9001 ، تولیدکننده اولین کباب پزدوگانه سوزباسیخ گردان اتوماتیک همراه درایران می باشدکه بابالاترین کیفیت به بازارهای داخلی وخارجی عرضه می گردد،این کباب پزهابدلیل قابلیت انفصال قطعات امکان استفاده درمنزل وسفررا داشته وکباب ها رابدون ایجاد سوختگی کاملا"مغزپخت می نماید،که دردوظرفیت 7 و11 سیخ می باشد.

ویژگی های محصول:

-قابلیت استفاده باگازوذغال

-قابلیت استفاده باگازشهری وکپسول

-جهت پخت انواع کوبیده-جوجه-برگ-گوجه-سوسیس و....

-دارای دوسری سیخ استیل مخصوص جوجه وکوبیده

-درای ثبت اختراع به شماره62553

-گردش خودکارسیخها

-قابلیت استفاده موتوربابرق وباطری

-پخت یکنواخت وکامل بدونایجادسوختگی

-پوشش دورولعاب بدنه وشعله پخش کن

-قابلیت استفاده درمنزل وسفر

-درظرفیتهای 7 و11سیخ

-دارای ضمانت موتوروسایرقطعات

-دارای خدمات پس ازفروش وپشتیبانی قطعات

اطلاعات آگهی

×