خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

دكتر كاميار عرب وراميني
جراح و متخصص ارتوپدي
آسيب ها و صدمات ورزشي
جراحي تخصصي زانو و لگن
پزشك فدراسيون پزشكي ورزشي
رئيس آكادمي ايفمارك ( جراحان فدراسيون فوتبال)
درمان تخصصي ناهنجاري هاي اسكلتي كودكان و نوجوانان

صافي پا
صافي كف پا
زانوي ضربدري
زانوي پرانتزي
جراح ارتوپد
خارپاشنه
آرتروز زانو
تلفن
٠٢١٢٦٦٥٣٢٥٠
٠٢١٢٦٦٥٣٠٦٥
٠٢١٢٦٦٥٢٩٧٩
٠٢١٢٦٦٥٣٣٠١
همراه
٠٩١٩٣٧٧٨٣٨٨

 

اطلاعات آگهی

×