خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

کتاب "کلیدی به نام مذاکره"  پُر فروش ترین کتاب ایران می باشد. این کتاب به چاپ 212 رسیده و در سایت کتابخانه ملی نیز ثبت گردیده. نویسنده کتاب، دکتر حسین الهیاری، سخنران همایش های مختلف که موفق به اخذ لوح های تقدیر از شهرداری تهران، اداره ی محیط زیست تهران، شرکت بنیاد مستضعفان و شرکت مسکن جنوب بوده می باشد.  هزینه ثبت نام 50/000 تومان بوده و مدت همایش 2 ساعت می باشد. با عنواین دیگر همایش نیز میتوانید از طریق تماس با شماره آگهی آشنا شوید. همچنین عزیزانی که تمایل به دریافت کتاب دارند میتوانند از طریق همان شماره سفارش نمایند. مبلغ کتاب 20/000 تومان می باشد. جهت مشاهده کانال میتوانید به آدرس ذیل مراجعه فرما یید:


اطلاعات آگهی

×