خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

·         گزارش از اطلاعات فیش های حقوقی با فیلترهای متنوع

·         گزارش از پرسنلی که در واحد / بخش مشخصی از سازمان مشغول به فعالیت هستند

·         گزارش از پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی ، شغل و یا سمت خاصی میباشند

·         گزارش از لیست پرسنلی که دارای بیمه میباشند یا فاقد بیمه هستند

·         گزارش از لیست پرسنل بر اساس اطلاعات شناسنامه ای ، شغلی ، نظام وظیفه و ... بصورت تفکیک شده و ترکیبی

·         گزارش جامع از لیست ضمیمه های ثبت شده به تفکیک پرسنل و فیلتر بر اساس پارامترهای متفاوت

·         گزارش لیست حاضرین و غایبین به تفکیک تاریخ ، دوره و شیفت

·         گزارش جامع روزانه حضور و غیاب ، ماموریت ، مرخصی ، غیبت و ... پرسنل با فیلتر تاریخ ، دوره ، شیفت

·         گزارش کارکرد ماهانه پرسنل

·         مشاهده جزئیات اطلاعات تردد هر پرسنل به صورت جداگانه

·         قابلیت گزارش چیدمان شیفت های سازمان

·         گزارش ریز عملکرد مالی (گزارش معین) پرسنل

·         گزارش خلاصه حساب پرسنل

گزارش خطاها و ریز عملکرد کاربران برای بررسی اطلاعات ثبت شده توسط مدیریت

اطلاعات آگهی

×