خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

·         تعریف الگوها برای هر یک از دسته چک ها در محيطي با کاربري آسان

·         امکان تعيين اندازه و فونت جهت عبارات روي چک به صورت جداگانه

·         اختصاص الگو به حساب بانکی

·         ثبت اطلاعات چک پرداختی قبل از چاپ چک

·         تغییر وضعیت چک صادر صادر شده به چک باطل شده

 

 

 


 

·         چاپ چک با فونت هاي دلخواه

·         تبديل مبلغ و تاريخ به حروف به صورت خودكار

·         چاپ مبلغ به حروف به صورت خودكار (به ريال و تومان به صورت قابل تنظيم )

·         امكان چاپ پرفراژ بر روي چك

·         امکان چاپ خط تيره بر روي عبارت "حواله کرد" در چک ها به منظور عدم خرج چک توسط گيرنده آن

·         امکان چاپ چک بدون تاریخ

·         امکان درج توضيحات اضافي در زمان چاپ چک

·         امکان چاپ رسيد پرداخت چک

·         امکان جستجو چک بر اساس پارامترهای وارد شده چک

·         چاپ لیست چک های پرداخت شده

اطلاعات آگهی

×