خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

1                     اطلاعات پایه (گروه کالا، تعریف کالا / تخصيص كد كالا و یا بارکد با استفاده از بارکدخوان ، واحد کالا، انبارها، طرف حساب، نوع مصرف، ورود کالاها از اکسل)

2                     عملیات انبارداری (موجودی اولیه بصورت دستی و فایل اکسل، سند ورود کالا/رسید، خروج کالا/حواله، مرجوعی به انبار، مرجوعی از انبار، حواله بین انبارها، کالاهای تعمیراتی، درخواست خريد، اسناد کالاهای امانی و ضایعاتی انبار، امکان ثبت مشخصات رانندگان/ حمل و نقل و بارنامه برای رسیدها و حواله ها)

3                     امکانات پایه (کپی فاکتورها، کپی اسناد تعدادی کالا،آلارم حداقل و حداکثر کالا، تعریف و ایجاد سال مالی، پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات، قابلیت قفل خودکار نرم افزار، خروجی HTML, Excel, PDF، امكان تعريف امضاء و سمت برای چاپ اسناد، قابلیت مرتب سازی کالا ها انبار طرف حساب و ... بر اساس نام و کد و تاریخ ثبت به دلخواه کاربر، عکس کالا ها، چاپ 3 نوع فاکتور A4 ، رسمی دارایی و حرارتی، ضمايم برای کالا/طرف حساب/رانندگان و لیست فاکتورها)

4                     گزارشات انبارداری (لیست کالاها و طرف حساب ها، موجودی انبار و کالا، کاردکس کالا و انبار، ریز عملکرد کالاهای طرف حساب ، کالاهای وارد شده، خارج شده، مرجوعی به انبار، مرجوعی از انبار، کالاهای تعمیراتی امانی و ضایعاتی، گزارشات تجمیعی و ترکیبی، سفارشات کالا بر اساس حداقل و حداکثر، کالاهای منفی، کاردکس کالا، گزارش تجمیعی از کالاهای طرف حساب)

5                     عملیات بازرگانی (پیش فاکتور فروش ، فاکتورهای خرید و فروش، مالیات بر ارزش افزوده، ثبت تاریخ سررسید در فاکتورها)

6                     عملیات مالی (ثبت اطلاعات مالی تسویه فاکتور، ثبت اسناد دریافت و پرداخت بصورت نقد/فیش/حواله بانکی/کارتخوان)

7                     گزارشات مالی و بازرگانی (انوع گزارشات خرید و فروش، گزارش موجودی ریالی)

8                     گزارشات مالی و بازرگانی تکمیلی (ریز عملکرد و صورتحساب ریالی/دفتر معین طرف حساب، خلاصه حساب عملکرد ریالی طرف حساب ها)

9                     امکانات صنفی (سریال و تاریخ انقضاء کالا، یادآوری تاریخ انقضاء کالاها و گزارش وضعیت سریال و تاریخ انقضاء کالاها)

تعريف كاربر ، سطوح دسترسي و گزارش ريز كاركرد كاربران 

اطلاعات آگهی

×