خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

·         گزارش فاکتورهای فروش

·         گزارش فاکتورهای خرید

·         گزارش فاکتورهای برگشت از خرید

·         گزارش تجمیعی از فاکتورها

·         گزارش جامع خرید و فروش روزانه

·         گزارش جامع خرید و فروش ماهیانه

·         گزارش سود و زیان

·         گزارش صورتحساب طرف حساب ها

·         گزارش خلاصه حساب طرف حساب ها


اطلاعات آگهی

×