خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

·         تعریف تعداد انواع استراتژی

·         تعریف استراتژی های سازمان

·         ثبت ، ویرایش و حذف لیست پرسش نامه های زوجی

·         قابلیت ثبت ارتباط شاخص های استراتژیک

·         قابلیت اولویت بندی استراتژی ها

·         تعیین استراتژی منابع انسانی سازمان بر اساس اطلاعات ثبت شده بصورت هوشمند

·         امکان مدیریت منابع انسانی بر اساس هدف تعیین شده توسط نرم افزار بصورت هوشمند

امکانات نرم افزار

اطلاعات آگهی

×