خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت چینستان که مرکر اطلاعات و خدمات جامع و کارگزار تخصصی چین می باشد، امور مربوط به دیتابیس نمایشگاه ها، خدمات مالی و بازرگانی، مشاوره، برگزاری تور،کارگزاری چین و مدیریت صادرات را انجام می دهد. 

اطلاعات آگهی

×