خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی


کابلهای تک و چند رشته افشان و زمینی سیمهای نایلون سیمهای افشان

کابلهای جوش کابلهای مخابراتی (زوجی) زمینی و هوایی

کابلهای کواکسیال ( آرجی 59 - 3c2v - )

کابلهای فرمان کابلهای شیلددار

کابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVC

شماره تماس -

کابلهای قدرت سکتور با عایق XLPE و روکش PVC

کابلهای قدرت سکتور با هادی آلومینیومی ، عایق XLPE و روکش PVC

کابلهای قدرت سکتور هادی آلومینیومی ، عایق XLPE و روکش PVC

کابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVC ، شیلدار

کابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVC ، زره فولادی

فروش کابلهای آلومینیومی زمینی انواع کابلهای قدرت با هادی مس و آلومینیوم و عایق

انواع کابلهای کنترل شیلددار XLPE و PVC

و آرموردار انواع کابلهای خودنگهدار – 1

kv انواع هادیهای هوایی روکش‌دار – 1

kv و 12 – 20 kv انواع هادیهای هوایی

(انواع مفتولهای آلومینیومی با مغزی فولاد

(سیم جهت مصرف در خطوط فشار متوسط و فشار قوی انتقال و توزیع برق

انواع سیم وکابلهای افشان

انواع کابل های تک رشته ای-کابل های مفتولی - انواع کابل های دورشته ای

کابل قدرت و کنترل خشک شیلدار-کابل کواسیال فرکانس بالا-کابل کنترل قابل انعطاف شیلدار

کابل قدرت و کنترل خشک شیلدارکابل زمینی زرهی

, XLPE : کابل چند رشته

- سه ونیم رشته ای -کابل های شیلددار-کابل های کنترل

سیم های تلفن کرمان وسیمین فر2و4و6 زوج فویل دار وآیفونی

اطلاعات آگهی

×