خانم تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

سیمان نسوز/جرم ریختنی/پتوی سرامیکی درانواع مختلف/خاک نسوز
آجرنسوز درانواع مختلف/بوته های ریخته گری درسایزهای مختلف/خاک شاموتی/
برای اطلاع بیشتر به سایت/ sales شماره تماس/ اکبری

اطلاعات آگهی

×